21 มีนาคม 2562 ออกแล้ว! ลูกเต่าหญ้า 68 ตัวรังแรกในรอบ 23 ปี

ที่มา: http://news.thaipbs.or.th/content/278570

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กล่าวว่าหลังจากเมื่อวันที่ 2 ก.พ.ที่ผ่านมา พบว่าแม่เต่าหญ้า ได้ขึ้นวางไข่บริเวณชายหาดบ่อดาน อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นพื้นที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง จึงได้ขุดไข่เต่า 81 ฟอง และเป็นไข่สมบูรณ์ทั้งหมด นำมาฟักที่ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์หาดท่าไทร พร้อมสร้างคอกกั้นเพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัย ล่าสุดข่าวดีว่า เมื่อวานนี้ (20 มี.ค.) ช่วงเวลาประมาณ 22.30 น.เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 พบหลุมไข่เต่าเริ่มยุบตัว ซึ่งเป็นสัญญาณว่าลูกเต่าหญ้าได้ฟักตัวออกจากไข่ และเริ่มคลานขึ้นมาบริเวณใกล้ปากหลุมแล้ว เจ้าหน้าที่ได้รอจนน้ำทะเลขึ้นสูงสุด จึงได้ช่วยลูกเต่าที่ขึ้นมาจากหลุมฟัก พร้อมขุดหลุมเปิดทางให้ลูกเต่าที่ยังเหลืออยู่ในหลุมให้ขึ้นมาจนหมดลงสู่ทะเลอย่างปลอดภัยได้ มีลูกเต่าหญ้ารวม 68 ตัว และได้ตรวจสอบในหลุมพบว่ามีไข่ที่ไม่มีน้ำเชื้อผสม 11 ฟอง ไข่ที่ได้รับการผสมแต่ไม่ฟักจำนวน 2 ฟอง รวมไข่ทั้งหมด 81 ฟอง ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 23 ปีของการกลับมาวางไข่ของเต่าหญ้า หลังจากเคยมีสถิติบันทึกเต่าหญ้าขึ้นวางไข่ครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2539 แต่หลังจากนั้นก็ไม่มีสถิติพบการขึ้นวางไข่ของเต่า กระทั่งในปี 2562 สำหรับเต่าหญ้า หรือเต่าสังกะสี หรือเต่าหญ้าแปซิฟิก เป็นเต่าทะเลชนิดหนึ่ง ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Lepidochelys olivacea เป็นเต่าทะเลขนาดเล็ก มีความยาวเต็มที่ประมาณ 60 -70 เซนติเมตร น้ำหนักเมื่อโตเต็มที่ประมาณ 30-40 กิโลกรัม กระดองมีสีเขียวมะกอกหรือสีน้ำตาล เกล็ดบนกระดองมีลักษณะซ้อนกันเหมือนสังกะสีมุงหลังคา อันเป็นที่มาของอีกชื่อเรียกหนึ่ง ส่วนท้องมีสีเหลืองออกขาว หัวค่อนข้างโต ดวงตาปูดโปนออกมา กระดองมีความแข็งมาก ริมฝีปากสั้นทู่และคมแข็งแรงมากเพื่อใช้สำหรับขบกัดกินสัตว์มีกระดองซึ่งเป็นอาหารหลัก ส่วนของกระดองและท้องเชื่อมต่อกัน เป็นเต่าทะเลที่ว่ายน้ำได้เร็วมาก โดยอาจว่ายได้ถึง 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในน่านน้ำไทยจะพบได้ในฝั่งทะเลอันดามัน ส่วนในทะเลอ่าวไทยจะพบได้น้อยกว่า จัดเป็นเต่าทะเลอีกชนิดหนึ่งที่พบได้น้อยมากในน่านน้ำไทย เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากทุกคน ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการร้านค้า โรงแรม เรือท่องเที่ยว ชาวประมง และประชาชนในพื้นที่ ให้ช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ทิ้งถุงพลาสติกบริเวณชายหาดหรือในท้องทะเล ไม่ปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเล ลดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย การสร้างรีสอร์ตที่ส่งผลกระทบทำลายระบบนิเวศทางทะเล และลดความเชื่อผิดๆ ที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อมพร้อมทั้งอยากให้เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นวาระแห่งชาติ ร่วมลงมือทำกันอย่างจริงจัง เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ทะเล